Fiberbredband

Kättilsmåla  Intresseförening

Kättilsmåla Fiber ekonomisk förening

 

Erbjudande om bredband via fiber från Affärsverken

 

Gå in på vår hemsida www.kattilsmalafiber.se för senaste informationen.

 

Med vänlig hälsningar

Styrelsen, Kättilsmåla Fiber

 


BOKNING AV BYGDEGÅRDEN. RING PAULSEN'S TEL. 070-966 68 15 eller 070-953 23 98