Styrelse

Kättilsmåla  Intresseförening

Styrelse 2019

 

Ordförande:

Pia Johansson              tel. 076-830 70 15


Vice ordförande:

Tony Benker                 tel. 070-911 66 58


Kassör:

Ann-Christin Paulsen tel. 070-953 23 98

                         

Sekreterare:

Daniel Petersson         tel. 073-349 50 41


Ledamöter:

Johan Finnborn          tel. 070-257 20 89

Christer Magnusson  tel. 070-848 76 87

Alexandra Tingstedt   tel. 073-812 15 40

Lina Melos                   tel. 073-541 61 00


Valberedning:

Catharina Johansson   tel. 450 93   

Jimmy "Wicke" Karlsson  tel. 070-866 01 15                     


Revisorer:

Anne Finnborn            tel. 070-631 00 70

Leif Svensson               tel. 36 02 25BOKNING AV BYGDEGÅRDEN. RING PAULSEN'S TEL. 070-966 68 15 eller 070-953 23 98