Historik

Kättilsmåla  Intresseförening

Historik

 

Kättilsmåla Intresseförening är en opolitisk förening med syfte att tillvarata traktens intressen.


Föreningen bildades för 75 år sedan och hade då 32 medlemmar.

Idag är vi över 400 medlemmar och vi försöker vara en livaktig förening och aktivera unga och gamla..


Föreningens förste ordförande var Josef Karlsson.

Idag heter ordföranden Pia Johansson.


Många och viktiga ärenden har behandlats under årens lopp.

Ett av de första resulterade i en skrivelse till skolstyrelsen för påskyndande av skolbygge. Den befintliga skolan var i så dåligt skick att den ansågs hälsovådlig.

Skrivelsen kröntes med framgång liksom så småningom andra objekt kom att göra.

Gatubelysning, vatten och avlopp, vägar, brevbäring, eltaxor, bussturer och hållplatser med regnskydd, är några av de frågor som föreningen behandlat och lyckats ordna. Och vi försöker hänga med i tiden så nästa projekt är bredband via fiber sk. Byanät.


Hembygdsgården är också ett resultat av föreningens arbete. Tidigare inrymde byggnaden byns småskola, numera är den omvandlad till en utmärkt samlingslokal som går att hyra även för privata fester och sammankomster.


1948 ansökte intresseföreningen om uppsättning av livräddningsredskap till badplatsen vid Havsjön. Ansökan bifölls.

Idag har intresseföreningen ansvar för skötsel och översyn av badplats och lekplatsen i byn.


1976 framförde byborna en önskan om att föreningen skulle arrangera en familjefest. Sedan dess har åtskilligt gjorts för traktens trivsel. Valborgsfirande, pubaftnar, byavandringar, Kättilsmåladagar hör till det som förhöjer trivseln och ökar gemenskapen i byarna runt och i Kättilsmåla.


Kättilsmåla intresseförening behövs - idag - som förr. Om du ej är medlem; kom med! Vi behöver dig - du behöver oss.


BOKNING AV BYGDEGÅRDEN. RING PAULSEN'S TEL. 070-966 68 15 eller 070-953 23 98