Medlemsidan

Kättilsmåla  Intresseförening

Bli Medlem !


Stöd din lokala förening så att vi kan ta tillvara dina intressen och aktivera unga och gamla.


Betala in medlemsavgiften till föreningens plusgirokonto: 34 14 99-2 

Medlemsavgift 100:- per person eller

Familjeavgift 200:- per familj (2 el flera)


På inbetalningsavin vill vi att ni skriver vilken ålder det är på barnen och

om det är en pojke eller flicka, t ex pojke 7 år.


BOKNING AV BYGDEGÅRDEN. RING PAULSEN'S TEL. 070-966 68 15 eller 070-953 23 98